Opieka wychowawcza

 

W "Krainie marzeń" dzieci mają się czuć przede wszystkim bezpiecznie. I tak się czują. Poczucie bezpieczeństwa pozwala im na otwarcie się na świat w nowym społeczeństwie jakim są ich rówieśnicy. Wychowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi daje dzieciom satysfakcję bycia akceptowanym w grupie. W grupie tej mogą się realizować w wyspecjalizowanych przez siebie dziedzinach.

 

Nadzór edukacyjny

 

Dzieci mają zapewnioną możliwość rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. Wszelkie działania mające na celu wyposażenie dzieci w nowe umiejętności są zoptymalizowane pod kątem ich skuteczności oraz są przeprowadzane w formie zabawy. Osiągnięcia i postępy podopiecznych są monitorowane przez wychowawców i konsultowane z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.